Velkommen til Hou Jollelaug

Hou Jollelaug

Velkommen til vores hjemmeside

ingen planlagte arrangementer p.t..

Hou jollelaug er en forening af Hou Havns fritidsfisker, bådejer og passive medlemmer. Foreningen er stiftet i november 2009.

Formålet er at fremme forholdene bedst muligt for medlemmernes fartøj på land og i vand, samt at fremme samarbejdet med de øvrige foreninger på havnen. Foreningen er åben for alle.